شارژر 1ph

رکتیفایر / شارژر

رکتیفایر (RECTIEIER) یا یکسوکننده وسیله ای است که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل میکند ( دقیق تر این است که بگوئیم ولتاژ متناوب را به ولتاژ مستقیم تبدیل میکند. ) شارژر باتری وسیله ای برای تزریق انرژی درون باتری های قابل شارژ است.