مغناطیس سلف

مغناطیس

ترانسفورماتورها وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به دو یا چند سیم پیچ از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل میکند به این صورت که جریان جاری در مدار اول موجب بوجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ اول میشود ، این میدان به نوبه خود موجب به بوجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم میشود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم ولتاژ میتواند به ایجاد یک جریان ثانویه بینجامد.